Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto dokonuje oceny, czy tereny należą do rodzajów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) - dalej p.o.ś.?

Jeżeli jest to wójt/burmistrz/prezydent miasta, proszę podać podstawę prawną.

Czy organ, który jest zobowiązany do dokonania takiej oceny z art. 115 p.o.ś., może odmówić wydania takiej opinii o kwalifikacji terenów z uwagi na hałas?

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?