Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wojewódzki prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji wznowieniowej organu I instancji o odmowie uchylenia decyzji o pozwolenie na budowę oraz stwierdzenie nieważności od decyzji wznowieniowej organu I instancji. Organ wyższego rzędu ma zamiar zawiesić postępowanie odwoławcze do czasu zakończenia postępowania nieważnościowego.

Kto będzie stroną tego postępowania w przypadku wszczęcia postępowania nieważnościowego decyzji wznowieniowej organu I instancji o odmowie uchylenia decyzji o pozwolenie na budowę?

Czy tylko strony postępowania wznowieniowego wymienione w decyzji organu I instancji o odmowie uchylenia decyzji X?

Czy należy ustalić strony postępowanie w odniesieniu do decyzji o pozwolenie na budowę dotyczącej przebudowy drogi?

Czyli stronami będą właściciele nieruchomości leżące wzdłuż drogi przebudowanej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?