Komu przysługuje status administratora danych gromadzonych przez komisję w celu realizacji zadań wynikających z Regulaminu Funduszu Prewencyjnego utworzonego dla pracodawcy w ramach programu ubezpieczeniowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Olender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W celu realizacji zadań wynikających z Regulaminu Funduszu Prewencyjnego utworzonego dla pracodawcy w ramach programu ubezpieczeniowego, kierownik jednostki organizacyjnej, w drodze decyzji, powołuje komisję (spośród swoich pracowników), której zadaniem jest przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dla pracowników o przyznanie świadczeń ze środków pieniężnych tego funduszu. Komisja zbiera informacje i dane niezbędne do przyznania świadczenia (w tym dane szczególnej wrażliwości - dot. np. zdrowia) w formie kopii dokumentów świadczących o sytuacji zdrowotnej, karty informacyjne leczenia, zaświadczenia lekarskie, rachunków, etc. Komisja, o której mowa powyżej, to efekt umowy zawartej pomiędzy ubezpieczycielem a kierownikiem jednostki nadrzędnej, w której określono dla kierownika jednostki terenowej ww. zadania. Dodać należy, że podmiotem uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa do utworzenia funduszu jest ubezpieczyciel (art. 4 ust. 9 pkt 4 ustawy z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Komu przysługuje status administratora danych gromadzonych przy okazji realizacji ww. procesu przez komisję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX