Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie jakich dokumentów pracodawca powinien ustalić krąg osób uprawnionych do wypłaty świadczeń po zmarłym pracowniku?

Po zmarłym do wypłaty jest zaległe wynagrodzenie (za 03/2020), ekwiwalent za urlop oraz odprawa pośmiertna. Sytuacja wygląda następująco: po zmarłym pracowniku pozostaje: małżonka Anna lat 44 - pracująca, syn Jakub lat 13 - uczący się, córka Wiktoria lat 20 - ucząca się, córka Beata lat 24 - pracuje, nie uczy się. Do renty najprawdopodobniej uprawniona jest małżonka, syn Jakub oraz córka Wiktoria. Czy tylko osobom uprawnionym do renty (małżonka, córka Wiktoria, syn Jakub) należy wypłacić wynagrodzenie za 03/2020 (zasiłek chorobowy, ekwiwalent za urlop) i to w równych częściach?

A co należy się córce Beacie?

A dla kogo odprawa pośmiertna?

Czy przyjmujemy takie same kryteria jak wyżej i wypłacamy tylko osobom uprawnionym do renty rodzinnej po zmarłym?

Pracownik pracował mniej niż 10 lat, więc wysokość odprawy odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?