Komu należy przyznać świadczenie rodzicielskie, niepełnoletniej matce czy babci, która posiada zaświadczenie z sądu, iż została ustanowiona opiekunem prawnym dla wnuczki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 09.03.2023 do tutejszego organu wpłynęły dwa wnioski o przyznanie świadczenia rodzicielskiego na dziecko urodzone w dniu 31.12.2022 r.

Wniosek składa matka niepełnoletnia - 18 lat ukończy 19.XI.2023 oraz babcia niepełnoletniej matki, która posiada zaświadczenie z sądu, iż została ustanowiona opiekunem prawnym dla wnuczki i złożyła przyrzeczenie w dniu 14.02.2023 r. Matka dziecka uczy się w szkole ponadpodstawowej, a babcia pracuje, w obecnej chwili przebywa na urlopie dla podratowania zdrowia jako nauczyciel.

Komu należy przyznać świadczenie rodzicielskie, niepełnoletniej matce czy babci, która posiada zaświadczenie z sądu, iż została ustanowiona opiekunem prawnym dla wnuczki?

Jeśli babci, czy należałoby przyznać od dnia złożenia przyrzeczenia, tj. od 14.02.2023 r., czy od prawomocnego zaświadczenia z sądu, a co z faktem, że babcia pracuje na etacie, czy należy również zbadać, czy babcia nie wnioskowała do ZUS o zasiłek macierzyński na wnuczkę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX