Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą potwierdzenia prawidłowości rozumowania przepisów dot. obowiązku zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Podmiot X sp. z o.o, w którym funkcję członka zarządu pełnią 2 osoby fizyczne, posiada jednego wspólnika – Y S.A. W przypadku podmiotu X, zgłoszeniu do CRBR podlegają:

Członkowie zarządu X sp. z o.o. jako reprezentanci. Akcjonariusz Y S.A. posiadający więcej niż 25 % akcji Y S.A. lub więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym Y S.A. – jako "pośrednie uprawnienia właścicielskie". Członkowie zarządu Y S.A. jako "Inne Uprawnienia" . W przypadku prokurentów, podlegają oni zgłoszeniu: - jako "inne uprawnienia" – gdy pełnią tylko funkcje prokurenta, - jako "reprezentant" – gdy jest jednocześnie wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji spółki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?