Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wszystkie wymogi p.z.p., zamawiający sektorowy jakim jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., winien stosować dopiero powyżej podniesionych progów unijnych wynoszących obecnie 5.548.000 euro dla robot budowlanych i 443.000 euor dla dostaw i usług, czy może częściowo jakiekolwiek wymogi p.z.p. winny być przez tego zamawiającego stosowane już od kwoty 30.000 euro?

Ponadto proszę o wskazanie jakie przepis winny być stosowane dla udzielania zamówień o wartości niższej niż wyżej wymienione progi unijne przez wymienionego zamawiającego sektorowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?