Kiedy wystąpią powiązania na gruncie VAT pomiędzy osobą fizyczną a spółkami z o.o., w których osoba ta jest udziałowcem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna Jan Nowak ma 50% udziałów w spółce z o.o. X i jednocześnie ma 5% udziałów spółce z o.o. Y. Spółka X ma 99% udziałów w spółce Y. Jan Nowak prowadzi działalność gospodarczą i świadczy usługi na rzecz spółki X i Y i wystawia faktury VAT.

Czy w JPK_V7(M) wysyłanym za październik Jan Nowak powinien zaznaczyć te faktury symbolem TP?

Nie istnieją powiązania z tytułu pokrewieństwa ani powinowactwa pomiędzy Janem Nowakiem a członkami zarządu ani członkami organów kontrolnych spółki X i spółki Y.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX