Kiedy wynagrodzenie działacza związkowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy powinno być na nowo ustalane?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przewodniczący związku zawodowego był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na okres następujących po sobie kadencji (ponad 20 lat). W tym czasie otrzymywał ryczał, początkowo obliczony zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podst. art. 31 ustawy o związkach zawodowych, następnie podwyższany poprzez dodawanie do niego kwoty corocznej regulacji obejmującej innych pracowników. Tym samym przez ponad 20 lat nie podwyższano stawki zasadniczej dla stanowiska, które zajmował przed objęciem funkcji. Teraz wraca na poprzednio zajmowane stanowisko.

Czy pracodawca może sam urealnić wynagrodzenie zasadnicze, przyznając wynagrodzenie w wysokości otrzymywanej przez inne osoby na analogicznym stanowisku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX