Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2016 r.

PYTANIE

Czy w procedurze odwróconej art. 24aa ustawy - Prawo zamówień publicznych w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone prze zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający żąda wraz z ofertą złożenia: próbek, poświadczenia przez wykonawcę opisu przedmiotu zamówienia, oświadczenia wykonawcy o klasie wyrobu medycznego, deklaracji zgodności, potwierdzenie jednostki notyfikowanej, dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (katalogi, ulotki, itd), czy wykonawca przedstawi je na wezwanie zamawiającego w określonym terminie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?