Kiedy w praktyce marszałek stanie się organem właściwym do rozpatrzenia wniosku - czy będzie to w momencie uzyskania zmiany zezwolenia przez marszałka i rozpoczęcia eksploatacji instalacji o zwiększonej zdolności przerobowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydał przedsiębiorcy zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacji kompostowni jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko.

Aktualnie przedsiębiorca uzyskał decyzję środowiskową zwiększającą moc przerobową instalacji, co spowoduje zmianę kwalifikacji przedsięwzięcia na mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i wystąpił do marszałka o zmianę zezwolenia.

Kiedy w praktyce marszałek stanie się organem właściwym do rozpatrzenia wniosku, czy będzie to w momencie uzyskania zmiany zezwolenia przez marszałka i rozpoczęcia eksploatacji instalacji o zwiększonej zdolności przerobowej?

Czy mając powyższą wiedzę, starosta może skontrolować przedsiębiorcę w zakresie stosowania zapisów wydanego zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX