Kiedy upływają terminy na złożenie wniosku o wyjaśnienia treści SWZ i udzielenie odpowiedzi w przypadku terminu otwarcia ofert... - OpenLEX

Kiedy upływają terminy na złożenie wniosku o wyjaśnienia treści SWZ i udzielenie odpowiedzi w przypadku terminu otwarcia ofert ustalonego na środę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 284 ust. 1 p.z.p. wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 p.z.p. zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert – 27.10.2021 r.

Czy termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ przez wykonawcę to 25.10.2021 r., a termin na udzielenie odpowiedzi przez zamawiającego to również 25.10.2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX