Kiedy upływa termin na wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający wyznaczył wykonawcy termin, którego koniec przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający wezwał wykonawcę do przedłużenia terminu związania ofertą wyznaczając termin, iż należy tego dokonać do 8.08.2021 r. Jednocześnie jest to ostatni dzień terminu związania ofertą i wypada on w niedzielę. Pismo o przedłużeniu terminu związania ofertą wpłynęło od wykonawcy do zamawiającego w poniedziałek 9.08.2021 r., tj. po terminie wyznaczonym przez zamawiającego oraz po terminie związania ofertą.

Czy takie przedłużenie terminu związania ofertą w poniedziałek 9.08.2021 r. jest skuteczne, czy należy odrzucić ofertę wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX