Kiedy ujawnić i jak amortyzować środek trwały w postaci stacji transformatorowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka cywilna w 2014 roku otrzymała pozwolenie na budowę stacji transformatorowej wraz z podziemnymi odcinkami instalacji linii niskiego napięcia. W tym samym roku transformator ten został wykonany, za co spółka otrzymała faktury. Po zakończeniu budowy transformator był używany przez spółkę. Niestety okazało się, że transformator nie został przyjęty do ewidencji środków trwałych w firmie, a co za tym idzie nie był amortyzowany. Spółka w dokumentacji posiada jedynie pozwolenia na budowę z 2014 roku, inwentaryzację powykonawczą obiektu z 2014 roku oraz protokół pokontrolny sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego od firmy z którą została podpisana umowa na przyłączenie do sieci (PGE) z 2015 roku.

Czy spółka postąpiła prawidłowo ujawniając środek trwały w lipcu 2019 roku i rozpoczęła amortyzację obiektu od sierpnia 2019 roku? Czy do przyjęcia transformatora spółka powinna posiadać jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty stwierdzające oddanie obiektu do użytku? Jaką stawkę procentową amortyzacji oraz jaki numer KŚT spółka powinna zastosować przy takim obiekcie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access