Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza Gmina otrzymała nieodpłatnie grunty od KOWR na konkretne przeznaczenie, które mała je zagospodarować w ciągu 10 lat. Jednakże w ciągu tych 10 lat Gmina nie wykorzystała w wystarczającym stopniu tych gruntów z przeznaczeniem jakie nałożyło jej KOWR. Sprawa trafiła do sądu o zwrot wartości tych gruntów. W 2019 r. pierwsza sprawa zakończyła się negatywnie dla Gminy i w związku z tym wystąpiono z apelacją do Sądu wyższej instancji o ponowne rozpatrzenie tej sprawy.

Czy w takim przypadku kierownik jednostki powinien zarządzić założenie rezerwy w bilansie czy tylko wykazać w informacji dodatkowej do bilansu z konta pozabilansowego zaistniałą sytuację?

Powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) – dalej u.o.r., rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota zapłaty nie są pewne. Ponadto art. 35d ust. 1 pkt 1 u.o.r., mówi o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłego zobowiązania w wyniku toczącego się postępowania sądowego. W naszym mniemaniu opisana wyżej sytuacja przemawia, iż powinniśmy taką rezerwę utworzyć.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?