Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada powiatu uchwaliła w sierpniu 2013 r. powiatowy program ochrony środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.

W związku z tym, czy stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.p.o.ś., ww. program, mimo że jego perspektywa sięga 2020 r., zachowuje ważność do 31 grudnia 2016 r.?

Jeżeli tak, to jakie lata powinien obejmować nowy program?

Zgodnie z uprzednio obowiązującym przepisem art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., politykę ekologiczną państwa przyjmowało się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmowały koleje 4 lata.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?