Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

SKO stwierdziło nieważność decyzji przyznającej prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Po czym tutejszy ośrodek wydał decyzję odmawiającą prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Strona złożyła odwołanie od ww. decyzji. SKO utrzymało w mocy decyzję o odmowie przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Czy tutejszy ośrodek powinien od razu jak decyzja SKO stała się ostateczna wszcząć postępowanie w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń?

Co w sytuacji, gdy Strona złoży skargę do Sądu na decyzję SKO, czy możemy wszczynać postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?