Kiedy starosta powinien nakazać wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej? - OpenLEX

Kiedy starosta powinien nakazać wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Hejnar-Zawisza Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy starosta powinien nakazać wykonanie zadań w lesie na podstawie art. 24 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach - dalej u.l., skoro ustawa o lasach nie daje staroście kompetencji do ustalania terminów wykonania obowiązków (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 13.02.2013 r., II SA/SZ 1114/12, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 06.03.2014 r., II SA/Sz 1414/13)?

Właściciel lasu powinien tak zaplanować wykonanie ustalonych zadań z zakresu gospodarki leśnej, aby wywiązać się z nich w okresie ważności inwentaryzacji stanu lasu, tj. dziesięciu lat.

Czy starosta może/powinien nakazać wykonanie tych zadań już po utracie ważności inwentaryzacji stanu lasu (bo wcześniej raczej jest to sprzeczne z prawem właściciela do realizacji decyzji w okresie 10 lat, tj. okresu obowiązywania inwentaryzacji)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX