Kiedy sprzedaż gruntu będzie opodatkowana?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza spółka jest podatnikiem VAT. Spółka kupiła w 2009 roku nieruchomość przemysłową wraz z dużą powierzchnią gruntów. Grunty te mają jedną księgę wieczystą ale są podzielone na kilka działek. Według miejscowego planu zagospodarowania grunty te są gruntami rolnymi, ale w każdej chwili mogę zwrócić się o pozwolenie na budowę i zacząć na nich budowę obiektów przemysłowych (tak zrobiłem na działce obok). Mam kupca na niezabudowaną działkę. Czy sprzedaż będzie z 23 % VAT, czy ze ZW?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access