Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka nasza mająca siedzibę w Polsce nabyła w marcu 2018 r. 100% udziałów spółki słowackiej.

Czy spółka polska będzie zobowiązana do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. jeżeli łączne dane spółki polskiej oraz spółki słowackiej przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych:

1. w roku 2017: - nie przekroczyły 250 osób w przypadku średniorocznego zatrudniania, - nie przekroczyły 76.800.000 PLN w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, - nie przekroczyły 38.400.000 PLN w przypadku sumy aktywów,

2. w roku 2018: - nie przekroczą 250 osób w przypadku średniorocznego zatrudniania, - przekroczą 76.800.000 PLN w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, - przekroczą 38.400.000 PLN w przypadku sumy aktywów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację