Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z postanowieniami r.ś.g.l.s. dopuszczalne jest obsadzenie jednym lekarzem specjalistą kardiologii całości oddziału kardiologicznego zapewniającego odpowiednie warunki dla leczenia ostrych zespołów wieńcowych?

Lp. 7 załącznika nr 4 do r.ś.g.l.s. stanowi w części "wymagania formalne" wskazuje na to, że zapewniony dla leczenia ostrych zespołów wieńcowych być musi "oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK) spełniający wymagania określone w części: Organizacja udzielania świadczeń albo zapewnienie odpowiednich warunków w strukturze oddziału kardiologii".

Co należy rozumieć poprzez zapewnienie odpowiednich warunków w strukturze oddziału kardiologii?

Najpewniej rozumieć należy przez to zapewnienie warunków zbliżonych do tych określonych dla OINK w części dotyczącej organizacji udzielania świadczeń, przy uwzględnieniu jednak celu wprowadzenia jednak alternatywnej innej niż OINK regulacji. Przyjmując ten tok rozumowania w ramach takiego oddziału kardiologii powinny funkcjonować co najmniej 4 stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego z przewidzianą dla OINK w organizacji udzielania świadczeń obsadą pielęgniarką. Co do obsady lekarskiej przepis wskazuje na "…zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia przez: specjalistę w dziedzinie kardiologii lub…" i tu pojawia się pytanie.

Czy ten warunek wyodrębnienia obsady lekarskiej jest spełniony, jeżeli tak wskazana obsada lekarska jest jedyną na całym oddziale kardiologii leczącym ostre zespoły wieńcowe tzn. jest jednocześnie standardowa obsadą lekarską dla oddziału kardiologii o której mowa załączniku nr 3 r.ś.g.l.s.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?