Kiedy ryczałt pieniężny wypłacany pracownikom z tytułu prania odzieży roboczej będzie zwolniony z oskładkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1) W przedsiębiorstwie zatrudniającym 15 osób na podstawie umów o pracę nie ma regulaminu wynagradzania. Za pranie odzieży roboczej wypłacany jest comiesięcznie ekwiwalent w stałej wysokości 15 zł.

Czy w sytuacji wypłaty ekwiwalentu, gdy pracownicy nie przedkładają pracodawcy wartości kosztów, jakie ponieśli w związku z praniem odzieży, kwota ekwiwalentu będzie podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne?

2) W przedsiębiorstwie zatrudniającym 15 osób na podstawie umów o pracę nie ma regulaminu wynagradzania. Na podstawie przedłożonego pracodawcy zestawienia kosztów, jakie ponieśli w związku z praniem odzieży wypłacany jest comiesięcznie ekwiwalent.

Czy kwota ekwiwalentu będzie podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne?

3) W przedsiębiorstwie zatrudniającym 25 osób na podstawie umów o pracę w regulaminie wynagradzania ustalona jest stała kwota ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej wysokości 20 zł.

Czy w sytuacji wypłaty ekwiwalentu, gdy pracownicy nie przedkładają pracodawcy wartości kosztów, jakie ponieśli w związku z praniem odzieży, kwota ekwiwalentu będzie podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access