Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z przedłużeniem terminu do złożenia oświadczenia majtkowego, który przewiduje art. 31zza ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za 2019 r., według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do 31.05.2020 r.

W związku z tym, że 31 maja przypadał w niedzielę, czy radny miał prawo złożyć oświadczenie 1.06.2020 r.?

Jeśli nie, to jakie będą konsekwencje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?