Kiedy przedawnia się możliwość korekty deklaracji VAT-7?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wowra Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy przedawnia się możliwość korekty deklaracji VAT-7?

15 listopada 2004 r. nasza firma otrzymała fakturę za usługę windykacyjną. Faktura ta nie została wprowadzona do ksiąg rachunkowych, ponieważ zasadność jej wystawienia była przez nas kwestionowana. W lutym 2009 r. zapadł wyrok ostateczny w tej sprawie na naszą niekorzyść. Komornik zwindykował roszczenie od nas. Aktualnie chcemy skorygować zeznanie roczne za 2004 r. w podatku dochodowym i pomniejszyć dochód o wartość faktury nie ujętej w 2004 r. Chcemy też zrobić korektę deklaracji VAT-7 za listopad 2004 r.

Czy nie utraciliśmy jeszcze uprawnienia do składania tych korekt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX