Kiedy producent wina, będący rolnikiem podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi ? - OpenLEX

Kiedy producent wina, będący rolnikiem podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zmianą przepisów dot. wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości. Producenci wina w rozumieniu art. 2 pkt 23 u.w.w., będący rolnikami wyrabiający mniej niż 100 hektolitrów wina w roku winiarskim wyłącznie z winogron pochodzących z własnych upraw winorośli nie podlegają pod ustawę o przedsiębiorcach, co wyłącza ich z ubiegania się o zezwolenie na hurt.

Oznaczony limit wyrabiającego wina wiąże się z tym, że w przypadku jego wzrostu, czyli wyrabiania ponad 100 hl oznacza, że muszą zarejestrować się jako przedsiębiorcy?

Czy wówczas ubiegają się o zezwolenie na hurt?

Czy podmioty wyłączone w art. 9ust. 6 u.w.w. nie są nigdzie rejestrowane (bo w KOWR), czy sprzedając swój towar podstawą do sprzedaży jest wystawiona faktura, ponieważ żadnego dokumentu, że są zwolnieni nie mają?

Czy producent oraz przedsiębiorca wykazują ilość zbytych w poprzednim roku napojów alkoholowych (czyli nie wszystkich, które wyprodukował ale tylko tych, które zbył, art. 91 ust. 8 pkt 4 u.w.w.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX