Kiedy premię należy uwzględnić w składnikach wynagrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy firmy produkcyjnej w regulaminie wynagradzania mają przyznane następujące premie: 1. premię frekwencyjną w wysokości 300 zł miesięcznie - pracownik traci prawo do premii w przypadku nieobecności wynikającej ze zwolnienia lekarskiego, z opieki nad dzieckiem (art. 188 Kodeksu pracy), z urlopu na żądanie lub innej usprawiedliwionej bądź nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Urlop wypoczynkowy nie pozbawia pracownika premii frekwencyjnej; 2. premię wydajnościową w wysokości 250 zł miesięcznie - przysługuje pracownikom danej zmiany pracującym na dziale produkcji w przypadku, gdy dana zmiana wyprodukuje w miesiącu 300 sztuk produktów dziennie w przeliczenia na jednego pracownika danej zmiany; 3. premię magazynową - wynosi 4% wartości sprzedanych produktów netto w magazynie w danym miesiącu. Premia wydajnościowa oraz premia magazynowa jest pomniejszana proporcjonalnie z tytułu zwolnienia lekarskiego, z opieki nad dzieckiem (art. 188 Kodeksu pracy), z urlopu na żądanie lub innej usprawiedliwionej bądź nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Urlop wypoczynkowy nie pomniejsza ww. premii.

Czy prawidłowo uwzględniamy powyższe premie w składnikach wynagrodzenia?

Premia frekwencyjna: nie jest uwzględniania w podstawie wynagrodzenia urlopowego, jest uwzględniania w podstawie wynagrodzenia chorobowego w faktycznie wypłacanej wysokości, jest uwzględnia w podstawie ekwiwalentu za urlop w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. Premia wydajnościowa i premia magazynowa: jest uwzględniania w podstawie wynagrodzenia urlopowego jak zmienny składnik z 3 miesięcy, jest uwzględniania w podstawie wynagrodzenia chorobowego (składnik uzupełniany), jest uwzględniania w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy jak składnik zmienny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX