Kiedy prawo do nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy prawa pracownika nauczyciela do nagrody jubileuszowej. W listopadzie 2022 r. nauczycielka złożyła wniosek o przeliczenie stażu, ponieważ otrzymała z urzędu gminy zaświadczenie o tym, że przepracowała w gospodarstwie rolnym 10 lat. Na dzień dostarczenia zaświadczenia miała staż 33 lata, zaświadczenie podwyższyło lata do 43. W 2019 r. miała wypłaconą nagrodę jubileuszową za 30 lat, kolejna nagroda wypada za 35 lat pracy i 40 lat. W związku z tym jej 40-lecie wypadło ponad 3 lata temu.

Czy w świetle dostarczenia dokumentów pracownik nauczyciel ma prawo do nagrody jubileuszowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX