Kiedy pracownicy nabędą wyższy wymiar urlopu związanego z osiągnięciem przez nich wyższego stażu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik administracji ukończył dwuletnią zaoczną szkołę policealną pracowników służb społecznych. Na dokumencie jest informacja, iż świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego. Czy do wymiaru urlopu wypoczynkowego liczymy ukończoną szkołę jako 6 lat - szkoła policealna, czy 2 lata? Pracownik miał niedawno doliczaną wysługę lat. Obecnie ma od listopada 5 lat. Czy w przypadku zaliczenia zaocznej szkoły policealnej pracowników służb społecznych jako 6 lat należy mu już w tym roku zrobić wyrównanie urlopu do 26 dni? Doliczyć 6 dni jako urlop uzupełniający czy dopisać te 6 dni do tych 20? Drugi przypadek - pracownik obsługi ma 6 lat od grudnia, a ukończył 4-letnie technikum zawodowe z przygotowaniem zawodowym. Na dokumencie jest informacja, iż jest potwierdzeniem średnich kwalifikacji zawodowych i średniego ogólnego wykształcenia. Doliczając średnią szkołę zawodową (4-letnią) na dzień 9.12.2020 r. posiada staż: praca 6 lat i 3 dni plus 4 lata nauki, ponad 10 lat. Czy również uzupełniamy urlop do 26 jeszcze w tym roku kalendarzowym? Czy przyznajemy dopiero od 2021 r. - 26 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX