Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zatrudnia 38 osób, w grupie dozoru jest zatrudnionych 11 osób. Na początku 2016 r. z przyczyn ekonomicznych pracodawca zamierza w tej grupie zlikwidować 5 stanowisk pracy. Wszyscy wytypowani pracownicy otrzymają wypowiedzenia w jednym terminie - z przyczyn niedotyczących pracowników.. W 2015 r. nie było żadnych zwolnień w firmie. Kryterium objęcia pracowników zwolnieniami będzie: – nabycie uprawnień emerytalnych, – posiadane umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Czy z uwagi na fakt, iż zwolnienia nie obejmują 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, prawidłowym będzie zastosowanie przepisów ustawy o zwolnieniach indywidualnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?