Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zwolnił pracownicę, która była zatrudniona na czas określony z ostatnim dniem, na który była zawarta, ale na świadectwie pracy powołano jako powód zwolnienia art. 411 § 1 k.p, gdyż zostały likwidowane sklepy gdzie byli zatrudnieni pracownicy. Przedsiębiorca dalej prowadził działalność gospodarczą tylko o innym profilu. Zwolniona pracownica jak się później okazało była w ciąży. Otrzymała zasiłek macierzyński z ZUS, którego zwrot wystąpił ZUS do pracodawcy. ZUS wystawił decyzję, którą obciążył pracodawcę za to, że on nieprawidłowo rozwiązał umowę oraz nieprawidłowo wystawił świadectwo pracy powołując nieprawidłowy artykuł, przez co wprowadził ZUS w błąd i doprowadził tym samym do wypłaty przez ZUS tego zasiłku. Pracodawca zgodził się, że nieprawidłowo zwolnił pracownicę i zapłacił do ZUS wypłacony pracownicy przez ZUS, zasiłek macierzyński. Pracownica z kolei wystąpiła do sądu o ustalenie stosunku pracy. Sąd uznał, że została ona nieprawidłowo zwolniona i nakazał pracodawcy przywrócić do pracy pracownicę do dnia porodu. Pracodawca chce teraz skorygować deklaracje ZUS i jeśli tak zrobi to uważa, że wystawiona decyzja z ZUS o zwrot wypłaconego zasiłku staje się bez przedmiotowa, ponieważ pracownica ta nabiera uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego.

Czy należy się zwrócić do ZUS o wypłatę/zwrot/zapłaconego zasiłku?

Czy ZUS jest zobowiązany zwrócić te pieniądze pracodawcy?

Pracodawca poinformował telefonicznie ZUS, że takie korekty będzie robić, zadano też pytanie jak widzi to ZUS. Otrzymano odpowiedź, że pracodawca nie odwołał się od decyzji i w związku z tym nie ma podstaw do zwrotu pieniędzy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?