Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony w jednostce budżetowej (rencista) w miesiącu lipcu otrzyma emeryturę. W związku z tym dostarczył zaświadczenie z zakładu pracy, że nie otrzymał odprawy rentowej. Posiada dwa nakładające się zatrudnienia:

1)

zatrudniony od 1 września 1987 r. do 31 lipca 1992 r. - 3/4 etatu,

2)

zatrudniony od 7 lutego 1990 r. do 10 listopada 1990 r.(brak zapisu o etatach).

Pracownik tłumaczy, że nie dostał odprawy z tego drugiego zatrudnienia, a był zwolniony z powodu przejścia na rentę inwalidzką (takie zaświadczenie pracodawca posiada).

Jak należy potraktować pierwsze zatrudnienie?

Czy takie dokumenty uprawniają do otrzymania odprawy emerytalnej?

Jednostka budżetowa będąca pracodawcą posiada regulamin.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?