Kiedy pracodawca jest obowiązany zwrócić koszty dojazdu na pracownicze badania lekarskie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepis art. 229 k.p. - zgodnie z którym za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych - odnosi się do przejazdu w celu wykonania badań do miejscowości innej niż miejsce zamieszkania czy też innej niż miejsce wykonywania pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX