Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy powstanie przychód w spółce, która refakturuje na podstawie faktycznego zużycia energię, wodę, oraz ścieki dla firmy, której podnajmuje bezpłatnie powierzchnię?

Faktura, którą spółka refakturuje media wystawiana jest raz w miesiącu, a termin płatności określony w umowie to 7 dni od daty doręczenia.

Czy przychód spółka powinna wykazać w momencie otrzymania zapłaty?

Czy datą sprzedaży określoną na fakturze jest ostatni dzień roboczy każdego miesiąca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację