Kiedy powstał obowiązek w podatku od nieruchomości po przeniesieniu własności nieruchomości z mocy prawa ze Spółdzielni Kółek Rolniczych na Skarb Państwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Którą datę przyjąć jako moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości 1 stycznia 2016 r., czy 9 kwietnia 2019 r.?

Na terenie gminy do 2015 r. funkcjonowała Spółdzielnia Kółek Rolniczych zarejestrowana w rejestrze Spółdzielni pod nr S – 1996 jednakże do dnia 31.12.2015 r. podmiot nie złożył do Sądu wniosku o tzw. "przerejestrowanie" do Krajowego Rejestru Sądowego (rejestrację w Rejestrze Przedsiębiorców KRS). W związku z tym Spółdzielnię Kółek Rolniczych uznaje się za wykreśloną z Rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z 20.08.1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Natomiast w myśl art. 2b cytowanej wyżej ustawy z dniem 1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie wykreślonego z rejestru podmiotu. W związku z powyższym Starosta wydał decyzję w dniu 9 kwietnia 2019 r. o nabyciu z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016 r. mienie wykreślonego z rejestru podmiotu. Deklarację na podatek od nieruchomości Starosta złożył do urzędu gminy w maju 2021 r. za okres od czerwca 2019 r., na 2020 r. oraz na 2021 r.

Czy gmina powinna wezwać podatnika do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości od 1 stycznia 2016 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX