Kiedy powstał obowiązek w PCC z tytułu podjęcia uchwały przez spółkę z o.o. o wniesieniu dopłat przez wspólników? - OpenLEX

Kiedy powstał obowiązek w PCC z tytułu podjęcia uchwały przez spółkę z o.o. o wniesieniu dopłat przez wspólników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 31 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. podjęła uchwałę zobowiązującą wspólników do wniesienia dopłat w wysokości stanowiącej X-krotność wartości nominalnej posiadanych udziałów. Dopłaty mają być wniesione równomiernie przez wspólników. Zgodnie z protokołem jeden ze wspólników miał dokonać wpłaty do 30 listopada 2022 r. i taką wpłatę zrealizował, pozostałych dwóch zobowiązani są do wniesienia dopłat do 31 grudnia 2024 r.

Czy obowiązek PCC powstanie w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty przez jednego ze wspólników, czy podpisania protokołu oraz czy powstanie obowiązek w PCC dla dopłat pozostałych dwóch wspólników, którzy wniosą ja dopiero w grudniu 2024? Obowiązek powstanie już z chwilą podpisania protokołu, czy dopiero wraz z dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy spółki z o.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX