Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu umowy dzierżawy, kiedy płatność jest tylko raz w roku? - OpenLEX

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu umowy dzierżawy, kiedy płatność jest tylko raz w roku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2019 r.

PYTANIE

Gmina zawiera umowy dzierżawy z osobami fizycznymi, gdzie następujące po sobie okresy płatności występują jednorazowo we wrześniu każdego roku za dany rok kalendarzowy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 poz. 2174) kiedy powstaje obowiązek podatkowy w sytuacji, gdy dana umowa dzierżawy zawarta na kilka lat, obowiązuje do 31 lipca danego roku?

Czy w związku z powyższym, zgodnie z art. 106i ust. 7 pkt 1 w/w. ustawy faktura powinna być wystawiona nie później niż z upływem terminu płatności, czyli w miesiącu wrześniu, czy jednak w m-c lipcu, skoro czynsz dzierżawny obejmuje tylko okres od 1 stycznia do 31 lipca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?