Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w przypadku zakończenia rozbudowy budynku? - OpenLEX

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w przypadku zakończenia rozbudowy budynku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kupień Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 28 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w przypadku zakończenia rozbudowy, przebudowy już istniejącego budynku?

W wyniku rozbudowy budynku powstała nowa powierzchnia i zmieniła się funkcjonalność, z budynku mieszkalnego na budynek usługowo-handlowy. Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane w listopadzie 2013 r.

Czy ma zastosowanie art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

Uważam że tak, ponieważ w wyniku rozbudowy powstała nowa powierzchnia - wcześniej nie istniejąca, a jest ona nierozerwalnie związana z częścią już istniejącą.

Czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, należy traktować jak rozpoczęcie użytkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX