Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2017 r.

PYTANIE

Kontrahent X wykonuje dzieło dla kontrahenta Y (np. raporty techniczne). Zgodnie z umową kontrahent X dokonuje pomiarów w miesiącu np. maju, a następnie na ich podstawie tworzy ekspertyzy. Termin przekazania ekspertyz to z reguły 3. tydzień następnego miesiąca po dokonaniu pomiarów - tu 21.06.

Zakładając, że firma X przekaże dzieło bez wad dnia 21.06. (tego dnia tez podpisany zostanie protokół odbioru) to obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje tego dnia. Co natomiast w sytuacji, kiedy X przekaże dzieło Y dnia 21.06., a (Y) zgłosi wady produktu i dzieła nie odbierze, każąc X ich usunięcie.

Czy w tej sytuacji należy uznać, że usługa nie została wykonana i nie powstaje jeszcze obowiązek podatkowy w VAT?

Obecna linia interpretacyjna jest taka, że obowiązek podatkowy w VAT powstaje w chwili faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia ich do odbioru - nie ważna jest data odbioru potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym.

Czy w przypadku kiedy dzieło będzie miało wady obowiązek podatkowy w VAT powstaje dopiero z chwilą kiedy X usunie wady i poinformuje Y, że prace zostały zakończone?

Czy może obowiązek podatkowy powstaje już w momencie pierwotnego zakończenia prac mimo, że dzieło posiadało wady?

Co w sytuacji kiedy część raportów, które będą wolne od wad zostaną odebrane przez Y, a cześć posiadająca wady zostanie oddana do poprawienia?

Czy wtedy obowiązek podatkowy powstaje w tej części w jakiej odebrano dzieło wolne od wad?

Zgodnie z umową wynagrodzenie za wykonanie dzieła jest płatne po dostarczeniu dzieła bez wad.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?