Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka złożyła wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego w październiku 2009 r. Termin egzaminu wyznaczono na 7 grudnia. Jednak z powodu choroby, udokumentowanej zwolnieniem lekarskim do 31 grudnia, nauczycielka nie mogłaby uczestniczyć w posiedzeniu komisji. W związku z tym nauczycielka zwróciła się do organu prowadzącego o zawieszenie postępowania. Organ zawiesił postępowanie i wyznaczył nowy termin komisji na 15 stycznia 2010 r. Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie i nauczycielka uzyskała w lutym akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Kiedy powinna nastąpić zmiana wysokości wynagrodzenia nauczycielki w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?