Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynęła dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej celem zatwierdzenia. Roboty wiertnicze wykonano w 1986 r. do głębokości otworu tj. 16 m. Studnia została wykonana jako tzw. abisynka. Po wykonaniu pompowania badawczego zostały ustalone zasoby eksploatacyjne dla wskazanego ujęcia. Wnioskodawca wskazał w dokumentacji, iż w związku z brakiem prowadzenia robót geologicznych nie było potrzeby sporządzania projektu. W dokumentacji wskazano, iż wysokość zasobów eksploatacyjnych ustala się na 5m3/dobę. Nie doszukano się dokumentów mówiących o tym, że otwór był wcześniej udokumentowany.

Jak w takiej sytuacji powinien postąpić organ?

Czy powinien zatwierdzić dokumentację, która nie posiada projektu, czy też odmówić zatwierdzenia na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z 9.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr.geol.?

Czy w wypadku, gdy projekt nie byłby wymagany na podstawie art. 3 ust. 2a pr.geol., a sporządzono dokumentację hydrogeologiczną i zwrócono się o jej zatwierdzenie, można ją zatwierdzić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację