Kiedy nie dochodzi do skutecznego przerwania biegu przedawnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy uznać, że nie doszło do skutecznego przerwania biegu przedawnienia na podstawie art. 70 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej O.p.?

W opisie czynności w tytule wykonawczym wpisano czynność - zajecie wynagrodzenia za pracę dokonaną w dniu 28.07.2016 r. Następstwem było POT - doręczenie zajęcia dłużnikowi zajętej wierzytelności w dniu 1.08.2016 oraz POZ doręczenie informacji o zajęciu zobowiązanemu 17.08.2016. Jednak 24.08.2016 r. zgodnie z oświadczeniem dłużnika zajętej wierzytelności wynika, że dłużnik nie jest pracownikiem (BPR). W innym przypadku wykonano czynność zajęcie rachunku bankowego i wy tym samym terminie widnieje doręczenie zajęcia dłużnikowi zajętej wierzytelności, a następnie OSW (BRB) czyli brak rachunku bankowego. Wszystkie czynności dokonane są w tej samej dacie w roku 2017.

Czy tu również należy uznać, że nie doszło do skutecznego przerwania biegu przedawnienia? Co w przypadku, gdy następuje zajęcie rachunku bankowego, płatnik posiada rachunek bankowy, jednak na rozliczeniu kwot na tytule nie dokonano żadnego pobrania środków w celu rozliczenia tytułu? Czy w tym przypadku należy uznać za skuteczne przerwanie biegu przedawnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX