Kiedy nauczycielowi przysługuje świadczenie urlopowe? - OpenLEX

Kiedy nauczycielowi przysługuje świadczenie urlopowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi, który został urlopowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (świadczy pracę w wymiarze 7/25 etatu, ale wynagrodzenie w pełnej wysokości wypłaca placówka, z której został urlopowany) przysługuje świadczenie urlopowe dla nauczycieli - art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?