Kiedy nauczycielowi przysługuje nagroda jubileuszowa za 35-letni staż pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Przyłucki Przemysław
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel został zatrudniony w szkole na podstawie umowy o pracę zawartej 16 sierpnia 1972 r.

Czy odchodząc na emeryturę z dniem 31 sierpnia 2006 r. (staż pracy - 34 lata i 15 dni) przysługuje mu nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access