Kiedy nauczycielka może ubiegać się o wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi mianowanemu? - OpenLEX

Kiedy nauczycielka może ubiegać się o wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi mianowanemu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2022 r.

PYTANIE

Nauczycielka była w szkole zatrudniona na podstawie mianowania. Ukończyła 2-letnie studium nauczycielskie. Uzyskała też absolutorium na studiach uprawniających do nauczania przedmiotu, który od lat nie jest już nauczany w miejscu jej zatrudnienia W roku 1998 została oddelegowana do pracy w związku zawodowym. W 2006 r. wystąpiła o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 sierpnia w związku z przejściem na emeryturę. We wrześniu tego samego roku została ponownie zatrudniona w tej samej szkole na czas nieokreślony, jako osoba oddelegowana do pracy w związku zawodowym. W umowie o pracę pozycja dotycząca stopnia awansu zawodowego została wówczas wykreskowana i nauczycielka została zaszeregowana jako stażystka. Umowa była z panią przedłużana na tych samych warunkach w kolejnych latach (na okres kolejnych kadencji) i obowiązuje do dziś. Obecnie nauczycielka wystąpiła do organu prowadzącego z wnioskiem o wynagradzanie jej jak nauczyciela mianowanego. Czy w opisanej sytuacji, gdy nauczycielka: nie posiada aktualnie wymaganych kwalifikacji, pewnym momencie złożyła rezygnację z pracy w szkole, a następnie została w niej ponownie zatrudniona - może ubiegać się o wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi mianowanemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX