Kiedy nauczyciel powinien zostać dopuszczony do pracy, jeżeli został sądownie przywrócony do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy nauczyciel powinien zostać dopuszczony do pracy, jeśli w dniu 7.09.2023 r. został sądownie przywrócony do pracy? Po jakim czasie wyrok się uprawomocni jeśli dyrektor szkoły wystąpił z wnioskiem o uzasadnienie wyroku? Czy nauczyciel powinien powrócić do pracy dopiero, gdy wyrok będzie prawomocny? Dyrektor nie zamierza odwoływać się od wyroku. Nauczyciel zgłosił swoją gotowość do pracy 7.09.2023 r. Termin wypowiedzenia minął 31.08.2023 r. Czy za cały wrzesień należy wypłacić nauczycielowi wynagrodzenie? Szkoła jest placówką feryjną.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX