Kiedy należy zmienić decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu pomocy społecznej za pobyt w tym domu? - OpenLEX

Kiedy należy zmienić decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu pomocy społecznej za pobyt w tym domu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam pytanie dotyczące zmiany decyzji ustalającej odpłatność za pobyt klienta w DPS. Sentencja ostatniej decyzji stanowi, że Wnioskodawca ponosi odpłatność w wysokości np. 1000 zł swoich dochodów, pozostała część ponosi gmina w wysokości 2000 zł. Nastąpiła zmiana kosztu utrzymania pensjonariusza w DPS, zmienia się wysokość odpłatności ponoszonej przez gminę, nie klienta. Jednakże w ostatnim czasie nastąpiła zmiana ustawy o pomocy społecznej i aktualnie decyzję ustalającą odpłatność wydaje się wyłącznie na odpłatność jaką ponosi klient, a ta kwota nie ulega zmianie.

Co w takim przypadku, czy jest konieczność zmiany decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX