Kiedy należy złożyć kolejny wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Liszka-Sułkowska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

MGOPS złożył wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji w dniu 15-01-2024 roku. Dłużnik w dniu 08-02-2024 r dokonał jednorazowej wpłaty w wysokości 16 000 zł, regulując tym znaczną część swoich zobowiązań, na jego koncie pozostało jedynie 12 zł zadłużenia. Fundusz alimentacyjny jest wypłacany nadal w wysokości 500 zł miesięcznie.

Kiedy należy złożyć kolejny wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji?

Istnieje przypuszczenie, iż dłużnik nie dokona kolejnej wpłaty tytułem spłaty swoich zobowiązań alimentacyjnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX