Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka utworzyła odpis aktualizujący na należność, która po otrzymanym wyroku została skierowana do egzekucji. Odpis został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto. Spółka otrzymywała wpłaty od komornika przez kilka lat, które były księgowane na zmniejszenie należności, odpis nie został zmniejszany. W 2017 r. spółka zamierza wyksięgować część zbędnego odpisu aktualizującego.

Kiedy należy zaliczyć kwoty netto wpłat od komornika do przychodów - czy w roku rozwiązania odpisu, czy należy skorygować lata poprzednie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację