Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica jest zatrudniona od 02.01.2018 r. do dnia 30.04.2019 r. Od dnia 06.01.2018 r. przebywa na zwolnieniu chorobowym (pracownica jest w ciąży). Dnia 04.03.2018 r. zmienia się podstawa wymiaru urlopu wypoczynkowego z 20 na 26 dni.

Czy pismo z ww. informacją pracownica powinna otrzymać obecnie, czy dopiero po zakończeniu zwolnienia chorobowego?

Pragnę nadmienić, iż pracownica nie wróci już do pracy, ponieważ do dnia porodu (maj - czerwiec 2018 r.) będzie przebywać na zwolnieniu chorobowym, a następnie na urlopie macierzyńskim.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?