Kiedy należy wypłacić pracownikowi pierwszy dodatek za wieloletnią pracę? - OpenLEX

Kiedy należy wypłacić pracownikowi pierwszy dodatek za wieloletnią pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 maja 2018 r.
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2011 r.

PYTANIE

Pracownik samorządowy dnia 6 marca 2011 r. rozpocznie piąty rok pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1)

począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2)

za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

W zakładzie pracy wynagrodzenie wypłacane jest 27 - ego dnia miesiąca.

W związku z powyższym, kiedy należy wypłacić temu pracownikowi pierwszy dodatek za wieloletnią pracę - 27 marca, czy 27 kwietnia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?